Samsung ML-D1630A

 

รหัสสินค้า          1630-BK


รุ่นหมึก               ML-D1630A


จำนวนพิมพ์        2,000 แผ่น


รุ่นเครื่อง             ML-1630,XCX-4500

ราคา2,622
จำนวน:

แบบฟอร์ม ขอใบเสนอราคาสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 1,684,266