เงื่อนไขการรับประกัน หมึกพิมพ์

   

                           
 
 
วิธีการเครมสินค้า ( หมึกพิมพ์ เทียบเท่า )
• ขอตัวอย่างการพิมพ์ 1 แผ่นต่อหมึก 1 ตลับ
• แจ้งชื่อบริษัทลูกค้า เบอร์โทร และชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ
• แจ้งชื่อรุ่นหมึกที่ต้องการเคลม และ อาการที่พบอย่างละเอียด
• ส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่  bgtoner@hotmail.com
 
ไม่รับผิดชอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
• หมึกที่หมดอายุแล้ว ไม่รับเคลม ( รับประกัน 12 เดือนนับแต่วันที่ซื้อ )
• หมึกที่สภาพผิดปรกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก หัก บิ่น ร้าว เบี้ยว บางส่วนหายไป 
   มีการดัดแปลง ไม่รับเคลม
• ใช้งานผิดประเภทกับคุณสมบัติเครื่องและหมึก หรือ มีการเติมหมึก 
• อยู่นอกเหนือเงื่อนไขข้อกำหนดอื่นๆ เช่น ดึงสลักผิดทำให้ตัวห้ามหมึกไม่ทำงาน ทำให้หมึกออกมากเอง
• ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาน 3 วัน
• คำตัดสินของร้าน เป็นสิทธิ์ของร้านโดยชอบแล้ว ลูกค้าหรือผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการตัดสินการเคลม สินค้า
• หมึกคงเหลือในตลับต่ำกว่า 40 % ( มีการใช้หมึกไปเกินกว่า 60 % )
 
 
 
Visitors: 1,684,266